Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 50
0249132 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 30
0249131 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 28(2X14)
0249130 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 14
0249120 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 28
0249121 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 100
0249122 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 14
0249123 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 60
0249124 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 28
0249118 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 10(10X1)
0229324 09/ 531/16-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 20(20X1)
0229325 09/ 531/16-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 5(5X1)
0229323 09/ 531/16-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 1
0229322 09/ 531/16-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 20(20X1)
0245035 09/ 531/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 10(10X1)
0245034 09/ 531/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 5(5X1)
0245033 09/ 531/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG INJ PLV SOL 1
0245032 09/ 531/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 30
0181565 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 100
0181569 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 15
0181563 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09