Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 100
0151306 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 30
0151307 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 100
0151308 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 250
0151309 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 10X14 H
0151310 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL ACCORD 40 MG 40MG INJ PLV SOL 50
0204543 09/ 341/14-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL ACCORD 40 MG 40MG INJ PLV SOL 1
0204540 09/ 341/14-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL ACCORD 40 MG 40MG INJ PLV SOL 20
0204542 09/ 341/14-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL ACCORD 40 MG 40MG INJ PLV SOL 10
0204541 09/ 341/14-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL ACCORD 40MG INJ PLV SOL 10
0242306 09/ 341/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL ACCORD 40MG INJ PLV SOL 20
0242307 09/ 341/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL ACCORD 40MG INJ PLV SOL 50
0242308 09/ 341/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL ACCORD 40MG INJ PLV SOL 1
0242305 09/ 341/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 100
0249119 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 98
0249125 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 20
0249129 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 15
0249128 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 10
0249127 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 7
0249126 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL AUROBINDO 40MG TBL ENT 56
0249133 09/ 094/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09