Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 414
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 7
0160345 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 14
0160346 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 28
0160348 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 56
0160351 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 96
0160354 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 30
0160373 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 50
0160374 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 60
0160376 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 90
0160377 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40MG TBL ENT 14X1
0233275 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 70
0233276 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 70X1
0233277 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 7
0233278 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 14
0233279 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 28
0233280 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 56
0233281 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 96
0233282 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 30
0233283 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 50
0233284 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 60
0233285 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09