Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOLPAZA 40MG TBL ENT 7
0109408 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 14
0109409 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 15
0109410 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 28
0109411 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 30
0109412 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 56
0109413 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 60
0109414 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 84
0109415 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 100
0109416 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 112
0109417 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 140
0109418 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 250
0109419 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG INJ PLV SOL 1
0138217 09/ 496/10-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG INJ PLV SOL 5
0138218 09/ 496/10-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG INJ PLV SOL 10
0138219 09/ 496/10-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 50X1
0203104 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 50
0203103 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 20
0203102 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 90
0203101 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 50X1
0203100 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09