Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 20MG TBL ENT 15 II
0214456 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 28 II
0214457 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 112 H II
0214486 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT 7 II
0149245 EU/1/09/515/003 controlocc.pdf controlocc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT 7 I
0149248 EU/1/09/515/001 controlocc.pdf controlocc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT 14 I
0149247 EU/1/09/515/002 controlocc.pdf controlocc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC CONTROL 20MG TBL ENT 14 II
0149246 EU/1/09/515/004 controlocc.pdf controlocc.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 20
0203102 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 7
0109396 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 14
0109397 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 15
0109398 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 28
0109399 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 30
0109400 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 56
0109401 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 60
0109402 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 84
0109403 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 100
0109404 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 112
0109405 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 140
0109406 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 250
0109407 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09