Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 H II
0214542 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 140 H II
0214543 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X14 H II
0214544 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10X15 H II
0214545 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 5X140 H II
0214546 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 7 I
0214547 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10 I
0214548 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 15 I
0214549 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 30 I
0214550 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 49 I
0214551 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 48
0214567 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 49
0214568 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 56
0214569 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 60
0214570 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 84
0214571 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90
0214572 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 98
0214573 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 2X49
0214574 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100
0214575 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40 MG 40MG TBL ENT 112
0214576 09/ 714/95-C     A02BC02 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09