Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 20MG TBL ENT 84 H II
0214484 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 90 H II
0214485 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 7 II
0214578 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10 II
0214579 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 15 II
0214580 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 30 II
0214581 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 49 II
0214582 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 56 II
0214583 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 60 II
0214584 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 84 II
0214585 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90 II
0214586 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 98 II
0214587 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 2X49 II
0214588 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 112 II
0214589 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 168 II
0214590 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 50 H II
0214591 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90 H II
0214592 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X15 H
0214503 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 20X14 H
0214504 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 10X28 H
0214505 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09