Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 112
0181571 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 140
0181572 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL KRKA 40MG TBL ENT 250
0181573 09/ 259/14-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 10
0136834 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 5
0136833 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 1
0136832 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL OLIKLA 40MG INJ PLV SOL 50
0238104 09/ 622/16-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 56
0186706 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 84
0186707 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 98
0186708 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 90
0187724 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 56
0185430 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 84
0185431 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 28
0180474 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 14
0180475 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 28
0180476 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20MG TBL ENT 14
0180477 09/1048/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 14
0180478 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 28
0180479 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40MG TBL ENT 14
0180480 09/1049/10-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09