Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-PANTO 40MG TBL ENT 15
0122620 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 20
0122621 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28(2X14)
0122622 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 30
0122623 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 50
0122624 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 56
0122625 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 60
0122626 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 98
0122627 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 20MG TBL ENT 14
0192799 09/ 285/11-C apopanto.pdf apopanto.pdf A02BC02 R
APO-PANTO 20MG TBL ENT 14
0192800 09/ 285/11-C apopanto.pdf apopanto.pdf A02BC02 R
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0116434 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0116435 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0116436 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 14
0116437 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0116438 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0116439 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40 40MG TBL ENT 30X1
0122628 09/ 094/08-C     A02BC02 B
CONTROLOC 40MG TBL ENT 28
0214524 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 28 I
0214525 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 I
0214526 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09