Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-PANTO 20MG TBL ENT 14
0192800 09/ 285/11-C apopanto.pdf apopanto.pdf A02BC02 R
APO-PANTO 40MG TBL ENT 28
0116435 09/ 094/08-C     A02BC02 B
APO-PANTO 40MG TBL ENT 100
0116436 09/ 094/08-C     A02BC02 B
CONTROLOC 40MG TBL ENT 28 I
0214525 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100 I
0214526 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 1
0214427 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG INJ PLV SOL 10 H
0214428 09/ 832/99-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 28 I
0214433 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 100
0214435 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 14
0109397 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 14
0109409 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 28
0109411 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG TBL ENT 84
0109415 09/ 423/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 20MG TBL ENT 98
0162079 09/ 422/07-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
NOLPAZA 40MG INJ PLV SOL 1
0138217 09/ 496/10-C nolpaza.pdf nolpaza.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 30
0233283 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 100
0233287 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 100
0160379 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOPRAZOL +PHARMA 20MG TBL ENT 28
0151287 09/ 267/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R
PANTOPRAZOL +PHARMA 40MG TBL ENT 28
0151301 09/ 268/08-C pantoprazo.pdf pantoprazo.pdf A02BC02 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09