Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 363
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 14
0195343 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 15
0195344 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 28
0195345 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 30
0195346 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 50
0195347 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 56
0195348 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 60
0195349 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 90
0195350 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÁ TOBOLKA 20MG CPS ETD 100
0195351 09/ 178/14-C     A02BC01 B
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 30
0232961 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 50
0232962 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 56
0232963 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 60
0232964 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 90
0232965 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 98
0232966 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 100
0232967 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 140
0232968 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 280
0232969 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 500 H
0232970 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 5
0232971 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09