Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 363
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 14
0017103 09/ 108/02-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 28
0017104 09/ 108/02-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 7
0180707 09/ 108/02-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 98
0119513 09/ 108/02-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
LOSEPRAZOL 20MG CPS ETD 56
0119512 09/ 108/02-C loseprazol.pdf loseprazol.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14 I
0247481 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 40MG CPS ETD 30 I
0236131 09/ 331/18-C     A02BC01 B
OMEBOIX 10MG CPS ETD 30 I
0247483 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 100 I
0247484 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14 II
0247485 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 28 II
0247486 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 14
0247487 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 28
0247488 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 90
0247489 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 10MG CPS ETD 100
0247490 09/ 329/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 I
0247491 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 28 I
0247492 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 30 I
0247493 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 100 I
0247494 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R
OMEBOIX 20MG CPS ETD 14 II
0247495 09/ 330/18-C omeboix.pdf omeboix.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09