Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 363
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HELICID 10MG CPS ETD 14 II
0115394 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 28 II
0115395 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 90 II
0115396 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG INF PLV SOL 1
0031739 09/ 413/01-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 III
0237725 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 14 II
0237726 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 28 II
0237727 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 II
0237728 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 7(7X1) II
0237390 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14(2X7) II
0237391 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14(1X14) II
0237392 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(4X7) II
0237393 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(2X14) II
0237394 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(8X7) II
0237395 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 56(4X14) II
0237396 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 50 III
0237408 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 100(2X50) III
0237409 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 7 III
0237410 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 14 III
0237411 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 15 III
0237412 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09