Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-OME 20 20MG CPS ETD 14
0122111 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
APO-OME 20 20MG CPS ETD 100
0122114 09/ 132/03-C apoome20.pdf apoome20.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 14 I
0215604 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 28 I
0215605 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 14 I
0215607 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 10MG CPS ETD 28 I
0215608 09/ 328/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40 MG 40MG CPS ETD 28(4X7) I
0202873 09/ 313/13-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 40MG INF PLV SOL 1
0031739 09/ 413/01-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
HELICID 20MG CPS ETD 90 I
0025366 09/ 312/07-C helicid.pdf helicid.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL FARMAX 20MG CPS ETD 14
0232958 09/ 178/14-C omeprazolf.pdf omeprazolf.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL GALMED 20MG CPS ETD 14
0212917 09/ 012/16-C omeprazolg.pdf omeprazolg.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL MYLAN 40MG INF PLV SOL 5
0145855 09/ 366/09-C omeprazolm.pdf omeprazolm.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 50
0238103 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 10
0136831 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL OLIKLA 40MG INF PLV SOL 1
0136811 09/ 621/16-C omeprazolo.pdf omeprazolo.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 30
0140187 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL STADA 20MG CPS ETD 100
0140192 09/ 440/09-C omeprazols.pdf omeprazols.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 30
0164972 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20MG CPS ETD 100
0164979 09/ 006/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10MG CPS ETD 28
0164958 09/ 005/08-C omeprazolt.pdf omeprazolt.pdf A02BC01 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09