Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AVELOX 400MG TBL FLM 5 I
0225036 15/ 017/01-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
AVELOX 400MG/250ML INF SOL 1X250ML
0224901 15/ 832/09-C avelox.pdf avelox.pdf J01MA14 R
MOXIFLOXACIN AUROVITAS 400MG TBL FLM 5
0229318 15/ 727/15-C     J01MA14 B
MOXIFLOXACIN KABI 400MG/250ML INF SOL 10X250ML
0203324 15/ 157/14-C moxifloxac.pdf moxifloxac.pdf J01MA14 R
MOXIFLOXACIN OLIKLA 400MG/250ML INF SOL 1X250ML
0220203 15/ 923/16-C moxifloxac.pdf moxifloxac.pdf J01MA14 R
MOXIFLOXACIN OLIKLA 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0224049 64/ 277/17-C moxifloxac.pdf moxifloxac.pdf S01AE07 R
MOXIFLOXACIN OLIKLA 400MG TBL FLM 5
0220204 15/ 924/16-C moxifloxac.pdf moxifloxac.pdf J01MA14 R
VIGAMOX 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0225176 64/ 545/09-C vigamox.pdf vigamox.pdf S01AE07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10