Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOFLOXACIN KABI 5MG/ML INF SOL 10X100ML
0195072 42/ 117/13-C levofloxac.pdf levofloxac.pdf J01MA12 R
LEVOFLOXACIN MYLAN 500MG TBL FLM 10
0233660 42/ 518/09-C levofloxac.pdf levofloxac.pdf J01MA12 R
OFTAQUIX 5 MG/ML OČNÍ KAPKY 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0019372 64/ 175/05-C oftaquix5m.pdf oftaquix5m.pdf S01AE05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. červen 2021 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10