Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 50
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DRETACEN 250MG TBL FLM 50
0175080 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 100
0175091 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 1000MG TBL FLM 100
0175101 21/ 785/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
EPILETAM 750MG TBL FLM 5X10
0174815 21/ 646/11-C epiletam.pdf epiletam.pdf N03AX14 R
EPILETAM 1000MG TBL FLM 5X10
0174833 21/ 647/11-C epiletam.pdf epiletam.pdf N03AX14 R
EPILETAM 250MG TBL FLM 6X10
0174780 21/ 644/11-C epiletam.pdf epiletam.pdf N03AX14 R
EPILETAM 500MG TBL FLM 5X10
0174797 21/ 645/11-C epiletam.pdf epiletam.pdf N03AX14 R
EPILETAM 500MG TBL FLM 12X10
0174805 21/ 645/11-C epiletam.pdf epiletam.pdf N03AX14 R
KEPPRA 250MG TBL FLM 50
0025829 EU/1/00/146/003 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
KEPPRA 500MG TBL FLM 50
0025835 EU/1/00/146/009 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
KEPPRA 500MG TBL FLM 100
0025837 EU/1/00/146/011 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
KEPPRA 100MG/ML POR SOL 300ML+STŘ 10ML
0025853 EU/1/00/146/027 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
KEPPRA 1000MG TBL FLM 50
0025849 EU/1/00/146/023 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
KEPPRA 100MG/ML INF CNC SOL 10X5ML II
0029938 EU/1/00/146/033 keppra.pdf keppra.pdf N03AX14 R
LEVELANZ 250MG TBL FLM 56 II
0235108 21/ 528/12-C levelanz.pdf levelanz.pdf N03AX14 R
LEVELANZ 1000MG TBL FLM 56 II
0235121 21/ 531/12-C levelanz.pdf levelanz.pdf N03AX14 R
LEVELANZ 500MG TBL FLM 56 II
0235114 21/ 529/12-C levelanz.pdf levelanz.pdf N03AX14 R
LEVELANZ 500MG TBL FLM 98 II
0235117 21/ 529/12-C levelanz.pdf levelanz.pdf N03AX14 R
LEVETIRACETAM ACCORD 1000MG TBL FLM 100
0168648 EU/1/11/712/027 levetirace.pdf levetirace.pdf N03AX14 R
LEVETIRACETAM ACCORD 250MG TBL FLM 50
0168625 EU/1/11/712/004 levetirace.pdf levetirace.pdf N03AX14 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11