Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LANXIB 15MG CPS ETD 28 II
0226569 09/ 437/14-C lanxib.pdf lanxib.pdf A02BC03 R
LANXIB 30MG CPS ETD 28 II
0226590 09/ 438/14-C lanxib.pdf lanxib.pdf A02BC03 R
LANXIB 30MG CPS ETD 56 II
0226592 09/ 438/14-C lanxib.pdf lanxib.pdf A02BC03 R
LANZUL 30MG CPS DUR 28
0017121 09/ 184/99-C lanzul.pdf lanzul.pdf A02BC03 R
LANZUL 30MG CPS DUR 56
0017122 09/ 184/99-C lanzul.pdf lanzul.pdf A02BC03 R
LANZUL 15MG CPS ETD 28
0106344 09/ 485/06-C lanzul.pdf lanzul.pdf A02BC03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09