Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 28
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LAMICTAL 5MG TBL MND/SUS 60
0237811 21/ 483/96-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 42 II
0246413 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 42 II
0246420 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 98 II
0246435 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 42 I
0237772 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 42 I
0237787 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 98 I
0237788 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 42 I
0237791 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN ACTAVIS 50MG TBL NOB 30
0225387 21/ 190/05-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN ACTAVIS 100MG TBL NOB 30
0225352 21/ 191/05-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN ACTAVIS 25MG TBL NOB 30
0225370 21/ 189/05-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN AUROVITAS 25MG TBL NOB 30
0229357 21/ 655/10-C     N03AX09 B
LAMOTRIGIN AUROVITAS 50MG TBL NOB 30
0229394 21/ 656/10-C     N03AX09 B
LAMOTRIGIN AUROVITAS 50MG TBL NOB 30
0232479 21/ 656/10-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN AUROVITAS 100MG TBL NOB 30
0232488 21/ 657/10-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN AUROVITAS 100MG TBL NOB 100
0232497 21/ 657/10-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGIN AUROVITAS 25MG TBL NOB 30
0232423 21/ 655/10-C lamotrigin.pdf lamotrigin.pdf N03AX09 R
LAMOTRIGINE FARMAX 50 MG TABLETY 50MG TBL NOB 30
0214841 21/ 462/16-C     N03AX09 B
LAMOTRIGINE FARMAX 100 MG TABLETY 100MG TBL NOB 30
0214849 21/ 463/16-C     N03AX09 B
LAMOTRIGINE FARMAX 200 MG TABLETY 200MG TBL NOB 30
0214857 21/ 464/16-C     N03AX09 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11