Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISTON 200MG TBL NOB 50
0207938 21/ 028/75-S/C biston.pdf biston.pdf N03AF01 R
NEUROTOP 200MG TBL NOB 50
0163877 21/ 120/92-S/C neurotop.pdf neurotop.pdf N03AF01 R
NEUROTOP RETARD 300 300MG TBL PRO 50
0163754 21/ 007/91-A/C neurotopre.pdf neurotopre.pdf N03AF01 R
NEUROTOP RETARD 600 600MG TBL PRO 50
0162695 21/ 007/91-B/C neurotopre.pdf neurotopre.pdf N03AF01 R
TEGRETOL CR 200MG TBL PRO 50
0016444 21/ 194/88-A/C tegretolcr.pdf tegretolcr.pdf N03AF01 R
TEGRETOL CR 400MG TBL PRO 30
0016445 21/ 194/88-B/C tegretolcr.pdf tegretolcr.pdf N03AF01 R
TIMONIL RETARD 300MG TBL PRO 100
0060165 21/ 134/92-B/C timonilret.pdf timonilret.pdf N03AF01 R
TIMONIL RETARD 600MG TBL PRO 50
0060166 21/ 134/92-C/C timonilret.pdf timonilret.pdf N03AF01 R
TIMONIL RETARD 300MG TBL PRO 50
0060164 21/ 134/92-B/C timonilret.pdf timonilret.pdf N03AF01 R
TIMONIL RETARD 150MG TBL PRO 50
0071954 21/ 134/92-A/C timonilret.pdf timonilret.pdf N03AF01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11