Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 93
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-IBUPROFEN 400MG TBL FLM 30
0125525 29/ 171/92-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN 400MG TBL FLM 100
0125526 29/ 171/92-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 20 I
0170271 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
BRUFEN 400MG TBL FLM 100
0234194 29/ 390/92-S/C brufen.pdf brufen.pdf M01AE01 R
BRUFEN 400MG TBL FLM 30 II
0234195 29/ 390/92-S/C brufen.pdf brufen.pdf M01AE01 R
BRUFEN 600MG GRA EFF 20
0234203 29/ 655/08-C brufen.pdf brufen.pdf M01AE01 R
BRUFEN 400 400MG TBL FLM 30
0185625 29/ 390/92-S/C     M01AE01 B
BRUFEN 400 400MG TBL FLM 100
0185630 29/ 390/92-S/C     M01AE01 B
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 24 I
0232999 29/ 407/13-C brufenrapi.pdf brufenrapi.pdf M01AE01 R
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 24 I
0229673 29/ 407/13-C     M01AE01 B
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 12 I
0229670 29/ 407/13-C     M01AE01 B
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 24 II
0232998 29/ 407/13-C brufenrapi.pdf brufenrapi.pdf M01AE01 R
BRUFEN RAPID 400MG TBL FLM 12 I
0232996 29/ 407/13-C brufenrapi.pdf brufenrapi.pdf M01AE01 R
CETALGEN 500MG/200MG TBL FLM 20 II
0239071 29/ 174/19-C cetalgen.pdf cetalgen.pdf N02BE51 R
DOLGIT 800MG TBL FLM 20
0066990 29/ 575/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M01AE01 R
DOLGIT 50MG/G GEL 50G
0057542 29/ 597/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G CRM 50G
0091587 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G CRM 100G
0075289 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G CRM 150G
0125266 29/ 751/92-S/C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R
DOLGIT 50MG/G GEL 150G
0125167 29/ 597/95-C dolgit.pdf dolgit.pdf M02AA13 R

1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09