Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 87
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HELIDES 40MG CPS ETD 28
0180072 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 30
0180073 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
NEXIUM CONTROL 20MG CPS ETD 28
0249960 EU/1/13/860/005 nexiumcont.pdf nexiumcont.pdf A02BC05 R
NEXIUM CONTROL 20MG TBL ENT 7
0194335 EU/1/13/860/001 nexiumcont.pdf nexiumcont.pdf A02BC05 R
NEXIUM CONTROL 20MG TBL ENT 14
0194336 EU/1/13/860/002 nexiumcont.pdf nexiumcont.pdf A02BC05 R
NEXIUM CONTROL 20MG CPS ETD 14
0222227 EU/1/13/860/003 nexiumcont.pdf nexiumcont.pdf A02BC05 R
NEXIUM CONTROL 20MG TBL ENT 28
0249961 EU/1/13/860/004 nexiumcont.pdf nexiumcont.pdf A02BC05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09