Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 87
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EMANERA 40MG CPS ETD 15 II
0191102 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 28 II
0191103 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 30 II
0191104 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 50 II
0191105 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 56 II
0191106 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 60 II
0191107 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 30
0180074 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 50
0180075 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 56
0180076 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 60
0180077 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 90
0180078 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 98
0180079 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 98
0180080 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 3
0180045 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 7
0180046 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 14
0180047 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 15
0180048 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 25
0180049 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 28
0180050 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 28
0180051 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09