Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EMANERA 40MG CPS ETD 90 II
0191108 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 30 II
0191093 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 20MG CPS ETD 90 II
0191097 09/ 248/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
EMANERA 40MG CPS ETD 30 II
0191104 09/ 249/10-C emanera.pdf emanera.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 98
0180080 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 20MG CPS ETD 28
0180050 09/ 406/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R
HELIDES 40MG CPS ETD 28
0180071 09/ 407/10-C helides.pdf helides.pdf A02BC05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09