Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 108
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 150G IIA
0246012 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 150G IIB
0246013 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IIA
0246014 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IIB
0246015 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IA
0229144 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 30G IA
0173301 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IA
0173302 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IA
0173303 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09