Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 108
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 30G IIA
0173211 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 10G I
0173212 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 10G IIA
0173213 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 60G I
0173214 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 60G IIA
0173215 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G I
0173216 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIA
0173217 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIIB
0246017 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 150G IA
0173304 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 30G IB
0246001 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IB
0246002 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IB
0246003 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 150G IB
0246004 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 180G IB
0246005 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 30G IIA
0246006 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 30G IIB
0246007 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IIA
0246008 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IIB
0246009 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IIA
0246010 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IIB
0246011 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09