Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 108
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALMIRAL 10MG/G GEL 50G
0115365 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 100G
0115366 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 25G
0067549 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 250G
0067550 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 10
0129740 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 20
0129741 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 30
0129742 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 40
0129748 29/ 700/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 10
0129749 29/ 701/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 20
0129840 29/ 701/15-C     M01AB05 B
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 10
0237323 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 20
0237324 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 30
0237325 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 12,5MG CPS MOL 40
0237326 29/ 700/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 10
0237327 29/ 701/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOALGAN 25MG CPS MOL 20
0237328 29/ 701/15-C dicloalgan.pdf dicloalgan.pdf M01AB05 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 30G
0241053 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 50G
0241054 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 60G
0241055 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 100G
0241056 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R

1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09