Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 23
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALMIRAL 10MG/G GEL 50G
0115365 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
ALMIRAL 10MG/G GEL 100G
0115366 29/ 476/97-C almiral.pdf almiral.pdf M02AA15 R
DICLOZIAJA 11,6 MG/G 11,6MG/G GEL 100G
0189075 29/ 406/13-C dicloziaja.pdf dicloziaja.pdf M02AA15 R
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 7(7X1)
0225907 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP 10MG/G GEL 60G
0014825 29/ 350/96-C flectorep.pdf flectorep.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP 10MG/G GEL 100G
0014826 29/ 350/96-C flectorep.pdf flectorep.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP RAPID 50MG POR GRA SOL SCC 20
0014828 29/ 514/99-C flectorepr.pdf flectorepr.pdf M01AB05 R
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 5
0014830 29/ 361/96-C flectorept.pdf flectorept.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 10
0014831 29/ 361/96-C flectorept.pdf flectorept.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP TISSUGEL 180MG EMP MED 2
0014829 29/ 361/96-C flectorept.pdf flectorept.pdf M02AA15 R
OLFEN NEO FORTE 20MG/G GEL 100G
0246807 29/ 460/19-C olfenneofo.pdf olfenneofo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIIB
0246017 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50G IIA
0173208 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 150G IIA
0173218 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 120G IIIA
0219879 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IA
0173302 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IA
0173303 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 150G IA
0173304 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 50G IB
0246002 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R
VOLTAREN FORTE 20MG/G GEL 100G IIB
0246011 29/ 070/13-C voltarenfo.pdf voltarenfo.pdf M02AA15 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09