Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMYVID 1900MBQ/ML INJ SOL 1-10ML
0193812 EU/1/12/805/003 amyvid.pdf amyvid.pdf V09AX05 R
AMYVID 800MBQ/ML INJ SOL 1-15ML
0193811 EU/1/12/805/002 amyvid.pdf amyvid.pdf V09AX05 R
AMYVID 1900MBQ/ML INJ SOL 1-15ML
0193813 EU/1/12/805/004 amyvid.pdf amyvid.pdf V09AX05 R
AMYVID 800MBQ/ML INJ SOL 1-10ML
0193810 EU/1/12/805/001 amyvid.pdf amyvid.pdf V09AX05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. leden 2021 v 00:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09