Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
(18F)FDG-FR 300-3100MBQ/ML INJ SOL 15ML
0250743 88/ 096/08-C 18ffdgfr.pdf 18ffdgfr.pdf V09IX04 R
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 4,5GBQ
0242826 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 4GBQ
0242825 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 3,5GBQ
0242824 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 3GBQ
0242823 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 2,5GBQ
0242822 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 2,25GBQ
0242821 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 2GBQ
0242820 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 1,75GBQ
0242819 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 1,5GBQ
0242818 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 1,25GBQ
0242817 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 1GBQ
0242816 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 8GBQ
0242830 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 7GBQ
0242829 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 6GBQ
0242828 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
18F-FMISO 1-8GBQ INJ SOL 5GBQ
0242827 18ffmiso.pdf 18ffmiso.pdf V09 F
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 6GBQ
0142227 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 7GBQ
0142228 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 7,5GBQ
0142229 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R
2-[18F]-FDG 1-20GBQ INJ SOL 3GBQ
0209685 88/ 463/99-C 218ffdg.pdf 218ffdg.pdf V09IX04 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11