Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 44
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X50ML II
0224132 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X50ML II
0224133 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X100ML II
0224134 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X100ML II
0224135 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 1X10ML
0224136 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 10X10ML
0224137 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 1X15ML
0224138 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 10X15ML
0224139 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 1X20ML
0224140 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL ISP 10X20ML
0224141 48/ 305/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X5ML
0224120 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X5ML
0224121 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X10ML
0224122 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X10ML
0224123 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X15ML
0224124 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X15ML
0224125 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X20ML
0224126 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X20ML
0224127 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 1X50ML I
0224128 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R
CLARISCAN 0,5MMOL/ML INJ SOL 10X50ML I
0224129 48/ 304/17-C clariscan.pdf clariscan.pdf V08CA02 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14