Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 18
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X60ML II
0055690 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X500ML I
0001738 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X200ML I
0001737 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X150ML I
0001736 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X50ML II
0055689 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X100ML I
0001735 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X20ML I
0001732 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X50ML I
0001733 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 300 300MG/ML INJ SOL 1X60ML I
0001734 48/1380/97-C xenetix300.pdf xenetix300.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X20ML I
0001739 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X500ML I
0001745 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X200ML I
0001744 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X100ML I
0001742 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X60ML I
0001741 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X50ML I
0001740 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X50ML II
0055691 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X60ML II
0055692 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R
XENETIX 350 350MG/ML INJ SOL 1X150ML I
0001743 48/1381/97-C xenetix350.pdf xenetix350.pdf V08AB11 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09