Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 103
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI 100% PAR LQF 1X250ML I
0230720 87/ 405/97-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI 100% PAR LQF 1X100ML I
0230719 87/ 405/97-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI 100% PAR LQF 1X50ML I
0230718 87/ 405/97-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI 100% PAR LQF 10X500ML II
0230730 87/ 405/97-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION KABI 100% PAR LQF 50X5ML
0147258 76/ 676/09-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION KABI 100% PAR LQF 20X10ML
0147259 76/ 676/09-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION KABI 100% PAR LQF 50X10ML
0147260 76/ 676/09-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION KABI 100% PAR LQF 20X20ML
0147261 76/ 676/09-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTION KABI 100% PAR LQF 20X5ML
0147257 76/ 676/09-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X2,5ML III
0241754 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X2,5ML II
0241753 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X50ML
0228921 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X20ML
0228919 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X5,6ML
0263234 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X40ML
0228920 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X15ML
0228918 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X2ML
0228911 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X2,5ML I
0228912 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X3ML
0228913 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R
WATER FOR INJECTIONS CSL BEHRING PAR LQF 1X4ML
0228914 87/ 182/18-C waterforin.pdf waterforin.pdf V07AB R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11