Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 103
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 16X250ML I
0031425 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X500ML I
0031426 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 12X500ML I
0031427 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X1000ML I
0031428 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 6X1000ML I
0031429 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X100ML II
0100350 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X1000ML II
0100351 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 20X500ML II
0100354 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X500ML II
0100357 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 10X500ML II
0100360 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 10X1000ML II
0100361 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 10X100ML II
0100362 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 40X100ML II
0100363 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 1X250ML II
0100364 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 20X250ML II
0100365 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 30X250ML II
0100366 87/ 405/97-C     V07AB B
STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" 100% PAR LQF 12X250ML I
0084268 87/ 405/97-C     V07AB B
VODA PRO INJEKCI VIAFLO 100% PAR LQF 50X50ML
0097545 87/ 036/02-C vodaproinj.pdf vodaproinj.pdf V07AB R
VODA PRO INJEKCI VIAFLO 100% PAR LQF 50X100ML
0098062 87/ 036/02-C vodaproinj.pdf vodaproinj.pdf V07AB R
VODA PRO INJEKCI VIAFLO 100% PAR LQF 60X100ML
0247327 87/ 036/02-C vodaproinj.pdf vodaproinj.pdf V07AB R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09