Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4906
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONOXIA 100% GAS CRS 3,5L/700L XII
0250114 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 4L/600L II
0250115 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 4L/800L XI
0250116 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 4L/800L XII
0250117 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 4,7L/940L IV
0250118 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 5L/1000L XI
0250119 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 5L/1000L XII
0250120 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 5L/750L XI
0250121 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 5L/750L XII
0250122 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 6L/1200L XI
0250123 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 6L/1200L XII
0250124 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 7L/1050L II
0250125 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 7L/1400L XI
0250126 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 7L/1400L XII
0250127 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 8L/1200L II
0250128 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 8L/1600L XI
0250129 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 8L/1600L XII
0250130 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 10L/1500L XI
0250131 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 10L/1500L XII
0250132 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R
CONOXIA 100% GAS CRS 10L/2000L XI
0250133 89/ 530/07-C conoxia.pdf conoxia.pdf V03AN01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11