Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4906
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACONITUM AKH TBL NOB 90 I
0145191 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 60 I
0145190 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 30 I
0145189 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 30 II
0145192 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 120 II
0246791 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 90 II
0145194 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 120 I
0145195 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 2CH GRA 1X4G
0062734 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 3K-10MK GRA 1X4G
0077092 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 31CH-200CH GRA 1X4G
0077091 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 3CH-30CH GRA 1X4G
0078002 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R
ACTAEA RACEMOSA 2CH-30CH GRA 1X4G
0062742 93/ 464/92-A/C   actaearace.pdf V12 R
ACTAEA RACEMOSA 3K-10MK GRA 1X4G
0077095 93/ 464/92-A/C   actaearace.pdf V12 R
ACTAEA RACEMOSA 31CH-200CH GRA 1X4G
0077094 93/ 464/92-A/C   actaearace.pdf V12 R
ACTAEA SPICATA 3K-10MK GRA 1X4G
0077093 93/ 601/94-A/C   actaeaspic.pdf V12 R
ACTAEA SPICATA 2CH-200CH GRA 1X4G
0070611 93/ 601/94-A/C   actaeaspic.pdf V12 R
ACTAIR 100IR SLG TBL NOB 3
0248575 59/ 133/20-C actair.pdf actair.pdf V01AA03 R
ACTAIR 300IR SLG TBL NOB 90
0248580 59/ 135/20-C actair.pdf actair.pdf V01AA03 R
ACTAIR 100IR+300IR SLG TBL NOB 3X100IR+28X300IR
0248578 59/ 134/20-C actair.pdf actair.pdf V01AA03 R
ACTAIR 300IR SLG TBL NOB 30
0248579 59/ 135/20-C actair.pdf actair.pdf V01AA03 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11