Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4906
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALIUM CARBONICUM 3CH-30CH GRA 1X4G
0060852 93/ 539/92-A/C   kaliumcarb.pdf V12 R
KALIUM CARBONICUM 31CH-200CH GRA 1X4G
0077372 93/ 539/92-A/C   kaliumcarb.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 1000
0246065 93/ 823/15-C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 2000
0246066 93/ 823/15-C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 4000
0246067 93/ 823/15-C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM ADLER PHARMA D6 TBL NOB 400
0246064 93/ 823/15-C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM DHU D6(D12) TBL NOB 80
0208858 93/ 271/92-A/C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM DHU D6(D12) TBL NOB 200
0233881 93/ 271/92-A/C   kaliumchlo.pdf V12 R
KALIUM CHLORATUM DHU D5-D30 TBL NOB 1000
0233882 93/ 271/92-A/C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 2000
0133394 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 1000
0133393 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 400
0133392 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 4000
0243276 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 2000
0243275 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 1000
0243274 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 4000
0133395 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM CHLORATUM SVĚT ESENCÍ D6 TBL NOB 400
0243273 93/ 823/15-C     V12 B
KALIUM IODATUM 3K-10MK GRA 1X4G
0077797 93/ 540/92-A/C   kaliumioda.pdf V12 R
KALIUM IODATUM 3CH-200CH GRA 1X4G
0060853 93/ 540/92-A/C   kaliumioda.pdf V12 R
KALIUM MURIATICUM 3K-10MK GRA 1X4G
0077798 93/ 541/92-A/C   kaliummuri.pdf V12 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11