Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4889
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANTIMONIUM CRUDUM 3K-10MK GRA 1X4G
0077121 93/ 475/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
ANTIMONIUM CRUDUM 31CH-200CH GRA 1X4G
0077120 93/ 475/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
ANTIMONIUM CRUDUM 3CH-30CH GRA 1X4G
0062750 93/ 475/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
ANTIMONIUM TARTARICUM 3K-10MK GRA 1X4G
0077123 93/ 476/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
ANTIMONIUM TARTARICUM 31CH-200CH GRA 1X4G
0077122 93/ 476/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
ANTIMONIUM TARTARICUM 3CH-30CH GRA 1X4G
0062749 93/ 476/92-A/C   antimonium.pdf V12 R
APIS MELLIFICA 3K-10MK GRA 1X4G
0078019 93/ 477/92-A/C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA 3CH-30CH GRA 1X4G
0077125 93/ 477/92-A/C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA 31CH-200CH GRA 1X4G
0077124 93/ 477/92-A/C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA 2CH GRA 1X4G
0062755 93/ 477/92-A/C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 90 I
0024364 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 60 I
0024363 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 30 I
0024362 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 120 II
0262879 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 90 II
0262878 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 120 I
0024365 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 30 II
0262876 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APIS MELLIFICA AKH 99C TBL NOB 60 II
0262877 93/ 714/07-C   apismellif.pdf V12 R
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 5L
0223724 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R
APULCO 0,28%/9,5% GAS CRS 10L
0223725 89/ 227/17-C apulco.pdf apulco.pdf V04CX R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 200 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09