Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALLERGODIL 0,5MG/ML OPH GTT SOL 6ML
0241301 64/ 210/00-C allergodil.pdf allergodil.pdf S01GX07 R
ALLERGODIL OČNÍ KAPKY 0,5MG/ML OPH GTT SOL 6ML
0021697 64/ 210/00-C     S01GX07 B
AZELASTIN COMOD 0,5 MG/ML OČNÍ KAPKY, ROZTOK 0,5MG/ML OPH GTT SOL 10ML
0203281 64/ 057/13-C azelastinc.pdf azelastinc.pdf S01GX07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11