Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 32
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BIMATOPROST FARMAPROJECTS 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0242814 64/ 250/19-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST FARMAPROJECTS 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0242815 64/ 250/19-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST INDOCO 0,1MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0247421 64/ 692/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST INDOCO 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0247422 64/ 693/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST OLIKLA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0224007 64/ 264/17-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST OLIKLA 0,1MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0224004 64/ 263/17-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST OLIKLA 0,1MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0224005 64/ 263/17-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST OLIKLA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0224006 64/ 264/17-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST STADA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0205346 64/ 248/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST STADA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0205347 64/ 248/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST STADA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X2,5ML
0205345 64/ 248/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST STADA 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X2,5ML
0205344 64/ 248/15-C bimatopros.pdf bimatopros.pdf S01EE03 R
BIMATOPROST WARREN 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0243103 64/ 693/15-C     S01EE03 B
BIMATOPROST WARREN 0,1MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0243102 64/ 692/15-C     S01EE03 B
BIMICAN 0,3MG/ML OPH GTT SOL 6X3ML
0203400 64/ 034/14-C bimican.pdf bimican.pdf S01EE03 R
BIMICAN 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0203399 64/ 034/14-C bimican.pdf bimican.pdf S01EE03 R
BIMICAN 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0203398 64/ 034/14-C bimican.pdf bimican.pdf S01EE03 R
BIMICAN NEO 0,3MG/ML OPH GTT SOL 1X3ML
0136717 64/ 596/16-C bimicanneo.pdf bimicanneo.pdf S01EE03 R
BIMICAN NEO 0,3MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0136718 64/ 596/16-C bimicanneo.pdf bimicanneo.pdf S01EE03 R
LUMIGAN 0,3MG/ML OPH GTT SOL MDC 5X0,4ML
0193837 EU/1/02/205/005 lumigan.pdf lumigan.pdf S01EE03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11