Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0216181 64/ 811/93-C     S01ED01 B
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML
0216182 64/ 811/93-C     S01ED01 B
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML II
0264478 64/ 811/93-C arutimol.pdf arutimol.pdf S01ED01 R
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML I
0264476 64/ 811/93-C arutimol.pdf arutimol.pdf S01ED01 R
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML I
0264475 64/ 811/93-C arutimol.pdf arutimol.pdf S01ED01 R
ARUTIMOL 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML II
0264477 64/ 811/93-C arutimol.pdf arutimol.pdf S01ED01 R
OFTAN TIMOLOL 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML
0059928 64/ 825/99-C oftantimol.pdf oftantimol.pdf S01ED01 R
OFTAN TIMOLOL 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0054477 64/ 825/99-C oftantimol.pdf oftantimol.pdf S01ED01 R
TIMO-COMOD 5MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0162304 64/ 538/00-C timocomod.pdf timocomod.pdf S01ED01 R
TIMO-COMOD 5MG/ML OPH GTT SOL 2X10ML
0162305 64/ 538/00-C timocomod.pdf timocomod.pdf S01ED01 R
TIMOLOL UNIMED PHARMA 5MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML
0021450 64/ 247/00-C timololuni.pdf timololuni.pdf S01ED01 R
TIMOLOL UNIMED PHARMA 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0019599 64/ 247/00-C timololuni.pdf timololuni.pdf S01ED01 R
TIMOLOL UNIMED PHARMA 5MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML
0014579 64/ 247/00-C timololuni.pdf timololuni.pdf S01ED01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11