Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AZOPT 10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML
0026249 EU/1/00/129/003 azopt.pdf azopt.pdf S01EC04 R
AZOPT 10MG/ML OPH GTT SUS 1X10ML
0026248 EU/1/00/129/002 azopt.pdf azopt.pdf S01EC04 R
AZOPT 10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0026247 EU/1/00/129/001 azopt.pdf azopt.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 6X5ML I
0219426 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 6X5ML II
0237157 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML I
0219424 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML I
0219425 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML II
0237156 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMID OLIKLA 10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML II
0237155 64/ 183/17-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMIDE STADA 10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML
0189985 64/ 202/15-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R
BRINZOLAMIDE STADA 10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0189984 64/ 202/15-C brinzolami.pdf brinzolami.pdf S01EC04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11