Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DEXA-GENTAMICIN 0,3MG/G+5MG/G OPH UNG 2,5G
0163303 64/ 477/99-C dexagentam.pdf dexagentam.pdf S01CA01 R
DUCRESSA 1MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0239041 64/ 166/19-C ducressa.pdf ducressa.pdf S01CA01 R
GENTADEX 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0180988 64/ 039/11-C gentadex.pdf gentadex.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH GTT SUS 1X5ML
0225168 64/ 631/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
MAXITROL OPH UNG 3,5G
0225169 64/ 630/70-C maxitrol.pdf maxitrol.pdf S01CA01 R
SPERSADEX COMP. 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML I
0187416 64/ 060/95-C spersadexc.pdf spersadexc.pdf S01CA01 R
SPERSADEX COMP. 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML II
0223560 64/ 060/95-C spersadexc.pdf spersadexc.pdf S01CA01 R
TOBRADEX 3MG/G+1MG/G OPH UNG 3,5G
0225171 64/ 170/06-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R
TOBRADEX 3MG/ML+1MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML
0225172 64/ 706/99-C tobradex.pdf tobradex.pdf S01CA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11