Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 471
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GANFORT 0,3MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 3X3ML
0026153 EU/1/06/340/002 ganfort.pdf ganfort.pdf S01ED51 R
GANFORT 0,3MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL MDC 90X0,4ML
0194532 EU/1/06/340/005 ganfort.pdf ganfort.pdf S01ED51 R
GANFORT 0,3MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL MDC 30X0,4ML
0194531 EU/1/06/340/004 ganfort.pdf ganfort.pdf S01ED51 R
GANFORT 0,3MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL MDC 5X0,4ML
0194530 EU/1/06/340/003 ganfort.pdf ganfort.pdf S01ED51 R
GENTADEX 5MG/ML+1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0180988 64/ 039/11-C gentadex.pdf gentadex.pdf S01CA01 R
GENTAMICIN WZF POLFA 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0051664 64/ 236/90-C gentamicin.pdf gentamicin.pdf S01AA11 R
GLABRIN 2MG/ML OPH GTT SOL 6X5ML
0248429 64/ 084/20-C glabrin.pdf glabrin.pdf S01EA05 R
GLABRIN 2MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0248427 64/ 084/20-C glabrin.pdf glabrin.pdf S01EA05 R
GLABRIN 2MG/ML OPH GTT SOL 3X5ML
0248428 64/ 084/20-C glabrin.pdf glabrin.pdf S01EA05 R
HOLOCLAR 79000-316000BUNĚK/CM2 STV 1
0210331 EU/1/14/987/001 holoclar.pdf holoclar.pdf S01XA19 R
IKERVIS 1MG/ML OPH GTT EML 90X0,3ML
0210406 EU/1/15/990/002 ikervis.pdf ikervis.pdf S01XA18 R
IKERVIS 1MG/ML OPH GTT EML 30X0,3ML
0210405 EU/1/15/990/001 ikervis.pdf ikervis.pdf S01XA18 R
ILUVIEN 190MCG IVI IMP APL 1
0206045 64/ 016/15-C     S01BA15 B
ILUVIEN 190MCG IVI IMP APL 1
0241408 64/ 016/15-C iluvien.pdf iluvien.pdf S01BA15 R
INDOCOLLYRE 1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0246082 64/ 089/03-C indocollyr.pdf indocollyr.pdf S01BC01 R
INDOCOLLYRE 1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML
0010598 64/ 089/03-C     S01BC01 B
INFALIN DUO 3MG/ML+0,25MG/ML AUR GTT SOL MDC 15X0,25ML
0221029 69/ 035/17-C infalinduo.pdf infalinduo.pdf S02CA05 R
INFALIN DUO 3MG/ML+0,25MG/ML AUR GTT SOL 10ML
0189423 69/ 673/12-C infalinduo.pdf infalinduo.pdf S02CA05 R
IZBA 30MCG/ML OPH GTT SOL 3X2,5ML
0194802 EU/1/13/905/002 izba.pdf izba.pdf S01EE04 R
IZBA 30MCG/ML OPH GTT SOL 1X2,5ML
0194801 EU/1/13/905/001 izba.pdf izba.pdf S01EE04 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09