Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 327
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 2
0179947 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 3
0179948 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 5
0179949 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 7
0179950 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 10
0179951 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 15
0179952 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 20
0179953 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 30
0179954 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 50
0179955 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 60
0179956 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 90
0179957 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 100
0179958 24/ 683/12-C     R06AX27 B
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 2
0234805 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 3
0234806 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 5
0234807 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 7
0234808 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 10
0234809 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 15
0234810 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 20
0234811 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN MYLAN 5MG TBL FLM 30
0234812 24/ 683/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11