Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 327
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 18
0028891 EU/1/00/161/052 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 15
0028892 EU/1/00/161/051 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 12
0028893 EU/1/00/161/050 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 10
0028894 EU/1/00/161/049 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 6
0028895 EU/1/00/161/048 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 5
0028896 EU/1/00/161/047 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 2,5MG POR TBL DIS 5
0028897 EU/1/00/161/035 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11