Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CLARITINE 10MG TBL NOB 30
0216113 24/ 001/92-S/C claritine.pdf claritine.pdf R06AX13 R
CLARITINE 10MG TBL NOB 7
0216115 24/ 001/92-S/C claritine.pdf claritine.pdf R06AX13 R
CLARITINE 10MG TBL NOB 10
0216112 24/ 001/92-S/C claritine.pdf claritine.pdf R06AX13 R
CLARITINE 10MG TBL NOB 60
0216114 24/ 001/92-S/C claritine.pdf claritine.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 10MG TBL NOB 30
0053639 24/ 875/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 10MG TBL NOB 10
0088734 24/ 875/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 10MG TBL NOB 90
0014910 24/ 875/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 10MG TBL NOB 60
0014909 24/ 875/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 5MG/5ML POR SUS 120ML
0001700 24/ 876/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN 10MG TBL NOB 20
0001699 24/ 875/97-C flonidan.pdf flonidan.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 21X1
0076881 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 4X1
0076411 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 30X1
0083397 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 10X1
0083827 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 14X1
0087029 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 20X1
0099040 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 7X1
0089686 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 15X1
0092725 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 12X1
0093856 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R
FLONIDAN DISTAB 10MG POR TBL DIS 100X1
0083351 24/ 263/07-C flonidandi.pdf flonidandi.pdf R06AX13 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11