Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 185
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZENARO 5MG TBL FLM 28 II
0145178 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 II
0145179 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 II
0145180 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 7 III
0145181 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 III
0145182 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 28 III
0145183 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 III
0145184 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 III
0145185 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 III
0201688 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 III
0201689 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 30 III
0201690 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 28 IV
0216530 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 50 IV
0216531 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 90 IV
0216532 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 IV
0216533 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 IV
0216534 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 30 IV
0216535 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 7 IV
0216528 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 IV
0216529 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 I
0201682 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11