Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 221
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 30
0202936 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 28
0202935 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 21
0202934 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 20
0202933 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 15
0202932 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 14
0202931 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 10
0202930 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 7
0202929 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 180
0232911 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 112
0232910 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 120
0232909 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 100
0232908 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 90
0232907 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 1
0232890 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 2
0232891 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 4
0232892 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 5
0232893 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 7
0232894 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 10
0232895 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 14
0232896 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09