Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 185
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEZERA 5MG TBL FLM 50 II
0137175 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 60 II
0137176 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 90 II
0137177 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 98 II
0137178 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 100 II
0137179 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 10 I
0124339 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 21
0202934 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 180
0232911 24/ 221/13-C levocetiri.pdf levocetiri.pdf R06AE09 R
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 30
0202936 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 40
0202937 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 50
0202938 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 56
0202939 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 60
0202940 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 70
0202941 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 90
0202942 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 100
0202943 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 120
0202944 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 112
0202945 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 180
0202946 24/ 221/13-C     R06AE09 B
LEVOCETIRIZIN DR.MAX 5MG TBL FLM 1
0202925 24/ 221/13-C     R06AE09 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11